2 comments on “Unang Tukso: TANONG (Ika7-tong Yugto)

    • Hi, Joannabelle! Mayroon tatlumpu’t limang kabanata ang nobelang ito at nahihirapan akong kumuha ng mga larawang aakma sa bawa’t isa. Kung interesado ka talaga sa kuwento, paki-antay na lang ang book version sa Amazon Kindle. Ty sa oras mo’t matiyagang pagbabasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s